TJÄNSTER

Vi erbjuder enkel, effektiv & ständigt utvecklande ekonomifunktion genom nära och tät dialog.

Våra tjänster:

  • Bokföring och löpande redovisning
  • Redovisning till myndigheter
  • Kund- och Leverantörsreskontra
  • Bokslut
  • Ekonomisk analys
  • Budgetering och uppföljning
  • Controlling och benchmarking
  • Rapportering och analys till ledning/styrelse/ägare

—————————————————————————————————-

Kunden bestämmer själv om tjänsterna ska utföras i egen miljö och i egna affärssystem eller i vårt affärssystem och vid vårt kontor.