Välj en sida

Vi erbjuder enkel, effektiv & ständigt utvecklande ekonomi- och administrativ funktion genom nära och tät dialog.

Våra tjänster:

Z

Bokföring och löpande redovisning

w

Löner & Personal-administration

Rekryteringsprocess, intervju och urval

Redovisning till myndigheter

Produktion nyhetsbrev

k

Affärsutveckling

Administration

Ekonomisk analys

Budgetering & uppföljning

i

Bokslut

f

Controlling & benchmarking

n

Kund- och lev. reskontra

Rapportering till ledning/styrelse

Marknadsföring i sociala medier

Z

Bokföring och löpande redovisning

w

Löner & Personal-administration

Rekryteringsprocess, intervju och urval

Marknadsföring i sociala medier

Redovisning till myndigheter

Administration

n

Kund- och lev. reskontra

Budgetering & uppföljning

k

Affärsutveckling

i

Bokslut

f

Controlling & benchmarking

Produktion nyhetsbrev

Ekonomisk analys

Rapportering till ledning/styrelse

Kunden bestämmer själv om tjänsterna ska utföras i egen miljö och i egna affärssystem eller i vårt affärssystem och vid vårt kontor.

Frost Ekonomifunktion AB - Drottninggatan 52 - 252 21 Helsingborg
Org.nr: 559265-2134
info@frostekonomi.se